Sunday, October 26, 2014

เที่ยววัดยานนาวา ( Wat Yannawa)

วัดยานนาวาเป็นสถานที่น่าเที่ยวอีกที่หนึ่งตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงเลยทางแยกหรือสามแยกรถไฟฟ้าสาทรตากสินไปหนึ่งป้ายรถเมล์การเดินทางสะดวกสบายโดยเฉพาะหากไปวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเดินทางสะดวกขึ้นเพราะรถไม่ติด

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
หากมาทางถนนสีลมก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงแล้วมุ่งหน้ามาจะผ่านห้างโรบินสันบางรักที่เพิ่งปรับปรุงใหม่แล้วขับตรงมาอีกหน่อยเลยสามแยกมาหนึ่งป้ายรถเมล์วัดยานนาวาก็จะอยู่ทางขวามืออยู่ติดถนนเลยครับ หากมาทางหัวลำโพงก็ขับตรงมาทางถนนเจริญกรุงได้เลย

การเดินทางโดยรถประจำทาง
รถประจำทางจากหัวลำโพงที่ผ่านวัดยานนาวาได้แก่ สาย 1,75 ทั้งปรับอากาศและรถธรรมดาซึ่งวิ่งเข้าเส้นถนนเจริญกรุง ส่วนมาทางเส้นสีลมก็จะมีสาย 15, 21

เกี่ยวกับสถานที่
วัดยานนาวาประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นวัดและเรือสำเภาลำใหญ่ที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กท่านสามารถขึ้นไปบนเรือสำเภาแล้วถ่ายรูปสวยๆส่งให้เพื่อนๆดูได้สบายๆนอกจากนี้ทัศนียภาพรอบๆก็น่าเยี่ยมชมนักสำหรับพุทธศาสนิกชนก็สามารถเข้าไปทำพิธีไหว้พระพุทธรูปในวัดได้

ประวัติย่อวัดยานนาวา
วัดยานนาวาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เมื่อก่อนเรียกกันว่าวัดคอกควาย ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดคอกกระบือ และให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือสำเภาขึ้นและพระราชทานนามใหม่ว่า วัดยานนาวา เหตุที่ให้สร้างเรือสำเภาขึ้นเพราะได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าต่อไปข้างหน้า เรือสำเภาจะหายสาบสูญไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเจดีย์ 2 องค์แทนเสากระโดงเรือองค์ใหญ่มีฐานย่อมุมไม้ 25 องค์เล็กมีฐานย่อมุมไม้ 16 และส่วนของสำเภายาว 21 วา 2 ศอก เรียกกันว่าสำเภาเจดีย์ที่มีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

The Brief history of  Wat Yannawa (Yannawa Temple)

The temple is an old one dating back to the Ayutthaya period, the founder is unknown, commonly called Wat Khok Khwai (stable for buffaloes). King Rama I renamed the temple Wat Khak Krabue (stable for buffaloes) and made it a royal temple. In the reign of king Rama III, trade connection with China was bloomed and the Chinese junks were used to carry all kinds of cargo, with concern of the vanishing of this junk, king Rama III ordered to build a monument by imitating Chinese junk. The monument was made of reinforced concrete with two Chedis as substitute of poles. The king then named the temple Wat Yannawa meaning temple of junk. This monument is called Samphao Chedi (junk and Chedi) with the total length of 21 Wa and 2 Sok (about 43 metres) and it is the only one of the stylistic junk in Thailand.

โทรสอบถามเส้นทาง 0923964847
Call 0923964847

Previous Article